Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Art.306e §  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.)

Wymagane wnioski

podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa 21,00 zł w kasie Urzędu Gminy N. Ruda ul. Niepodległości 4 lub na konto:                       
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie   nr  73 9536 0001 3001 0006 7351 0001

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Dotyczy osób fizycznych