Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

Art.306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz.201 ze zm. )

Wymagane wnioski

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa 21,00 zł w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4 lub na konto bankowe:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej  Rudzie

Nr 73 9536 0001 2001 0006 7351 0001

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Dotyczy osób prawnych