Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia odsetek

 

Dane wniosku
Miejscowość
Data wypełnienia
Rodzaj wniosku
Rodzaj wniosku
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL
NIP
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane do wniosku
Uzasadnienie
Uzasadnienie
Imię uzasadnienie
Nazwisko uzasadnienie
Załączniki
Oświadczenie majątkowe
Formularz informacji