Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego


Wnioskodawca

Osoba fizyczna
Osoba prywatna lub jednostka organizacyjna

Informacja o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek

Załącznik