Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Urząd Gminy Nowa Ruda