Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

art 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

Wymagane wnioski

wniosek o wydanie zaświadczenia

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)
Dokumenty do wglądu

zaświadczenie

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

- nie podlegają na podst. art.2 ust. 1 ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz.1827 ze zm.)

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej 21,00 zł

- nie podlegają- na podst. art.3 ww ustawy

- są zwolnione na podst. załacznika do ww ustawy

 

nr konta

73 9536 0001 3001 0006 7351 0001

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia

odwołania do SKO w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda

w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi