Nadawanie numerów porządkowych

Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
telefon: +48 74 872 22 63 fax: +48 74 872 50 83
Podstawa prawna

- Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 roku Nr 240, poz.2027).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.10.2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (DZ. U. Nr 243, poz. 2432).

Wymagane wnioski

- wniosek nr porzadkowy.pdf (49kB) pdf 

Wymagane załączniki

- załącznik do wniosku: mapa z naniesionym budynkiem po pomiarze powykonawczym 
(dot. obiektów nowo wybudowanych).

Jednostka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (IZP)
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości następuje w drodze zawiadomienia Wójta Gminy Nowa Ruda.
Wydanie zawiadomienia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi